Sluttkonferanse – Support quality Of Life

Sluttkonferansen for SOL-prosjektet 5. desember vil oppsummere det arbeidet som er gjort – og trekke opp nye fremtidsvisjoner.