Loading...

Pizza, politikk – og velferdsteknologi

Egasjerte lokalpolitikere sørget for at det helsepolitiske nettverket om velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon fikk en svært god start.

Gode erfaringer med medisinautomater

Karlstads kommun har laget en film som viser hvordan medisindispenseren (läkemedelsautomaten) Evondos letter hverdagen for brukerne.

Viktig seier for velferdsteknologi

Kommuner som vil satse på velferdsteknologi har vunnet en avgjørende og konkurransefremmende seier i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Nye utlysninger – Fondsregionen informerer

Regionale Forskningsfond Hovedstaden har nå lyst ut nye for- og hovedprosjekter. Det inviteres til informasjonsmøte om dette i Oslo 15. august.

Nettverk for helsepolitikere på Romerike

Velferdsteknologi opptar lokale folkevalgte, som nå går sammen om å danne et eget nettverk for helsepolitikere på Romerike.

Mer kunskap med hjälp av arbetslag inom hemtjänsten

För att få mer kunskap om vad som händer när kommunen inför välfärdsteknik i hemtjänsten så kommer Karlstads kommun att följa ett arbetslag över tid.

Load More Posts