Loading...

Kreaton som redskap for SOL-innovasjon

SOL-prosjektet gjennomførte i vår en intensiv idemyldring for å finne gode løsninger for spredning av velferdsteknologi.

Bygger trygghet rundt pasienter med Kols

Kommunen Ullensaker, Eidsvoll, Fet, og Lørenskog, samt Ahus og LHL starter et prosjekt for å forebygge reinnleggelser av Kols-pasienter.

Välfärdsteknik engagerar i vården

Arvika kommun har kunnat öka takten på digitaliseringen i vården med hjälp av projektet SOL-Support quality of life.

Ökar delaktigheten med digitalt verktyg

Med hjälp av digitalt verktyg jobbar Hammarö kommun med att förbättra delaktigheten och överblicken för personalen i Hemtjänsten.

Interaktivt spel testas på vårdboende

Det interaktiva spelet «Tovertafel» testas på personer med demenssjukdom, på Karlstads kommuns vårdboende Gunnern.

Studiebesök till Smart City i Estland

I utkanten av Tallin har man på kort tid lyckats bygga upp ett eget samhälle, där man använder olika typer av elektroniska och digitala lösningar.

Load More Posts