Loading...

Nye utlysninger – Fondsregionen informerer

Regionale Forskningsfond Hovedstaden har nå lyst ut nye for- og hovedprosjekter. Det inviteres til informasjonsmøte om dette i Oslo 15. august.

Nettverk for helsepolitikere på Romerike

Velferdsteknologi opptar lokale folkevalgte, som nå går sammen om å danne et eget nettverk for helsepolitikere på Romerike.

Mer kunskap med hjälp av arbetslag inom hemtjänsten

För att få mer kunskap om vad som händer när kommunen inför välfärdsteknik i hemtjänsten så kommer Karlstads kommun att följa ett arbetslag över tid.

Velferdsteknologien er alltid online

En elektronisk plattform som knytter alle tjenester sammen i sanntid er selve grunnforutsetningen for å lykkes med å innføre velfersteknologi i kommunene.

Positiva erfarenheter med läkemedelsautomat

Projektet med att testa läkemedelsautomat pågår i Arvika, Hammarö och Karlstad och kommunerna drar nytta av samarbetet.

Døråpnere for teknologigrep i hjemmesykepleien

Overraskende mange brukere av hjemmetjenesten i Aurskog-Høland og Fet får kun tilkjørt medisiner. De mottar ingen andre tjenester.

Load More Posts