Loading...

Bygger trygghet rundt pasienter med Kols

Kommunen Ullensaker, Eidsvoll, Fet, og Lørenskog, samt Ahus og LHL starter et prosjekt for å forebygge reinnleggelser av Kols-pasienter.

Välfärdsteknik engagerar i vården

Arvika kommun har kunnat öka takten på digitaliseringen i vården med hjälp av projektet SOL-Support quality of life.

Ökar delaktigheten med digitalt verktyg

Med hjälp av digitalt verktyg jobbar Hammarö kommun med att förbättra delaktigheten och överblicken för personalen i Hemtjänsten.

Interaktivt spel testas på vårdboende

Det interaktiva spelet «Tovertafel» testas på personer med demenssjukdom, på Karlstads kommuns vårdboende Gunnern.

Studiebesök till Smart City i Estland

I utkanten av Tallin har man på kort tid lyckats bygga upp ett eget samhälle, där man använder olika typer av elektroniska och digitala lösningar.

En smart idé för att underlätta vardagen?

Har du en produkt, tjänst eller idé som kan bidra till bättre dagar för äldre eller personer med funktionsnedsättningar?

Load More Posts