Loading...

Mestrer alderdommen i Nordre Aker

Nordre Aker har skiftet fokus, fra pleie og omsorg til helse og mestring – der tverrfaglige team er med på å skape en mer aldersvennlig bydel.

Digitalt omsorgssenter i Blaker

Nybygde Blaker bo- og omsorgssenter i Sørum er rigget for å kunne ta i bruk det aller nyeste av moderne digitale løsninger.

Full strike på Rolvsrudhjemmet

Thor Westli sender den virtuelle bowlingkula mot lerretet på veggen. Kula fyker av gårde og sender kjeglene veggimellom. Strike!

Ökad möjlighet att duscha själv

Karlstads kommuns ska som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent duschrobot.

Sömnsensorn har utvecklats

Sömnsensorn Kanopys teknik har utvecklats och förbättras vilket har lett till att den kan användas på alt fler kunder.

Kreaton for SOL-siden

Nå kan du bli med å påvirke hvordan framtidas velferdstjenester skal leveres. Bli med på et kreaton for å videreutvikle SOL-siden.

Load More Posts