Loading...

Välfärdsteknik lockade många

Välfärdsteknik-projektet arrangerade seminariet och mässan "Välfärdsteknik inom vård och omsorg – från idé till verklighet" på KCCC.

Visningsmiljöerna har en Facebook-sida

Karlstads kommun har skapat en facebook-sida för att kunna sprida information om visningsmiljöerna på Resurscentrum.

Eldre må få være sjef i eget liv

Hvordan enkeltmennesker skal få mulighet til å klare seg best mulig selv, er noe både politikere, kommuneansatte, frivillige vil vite mer om.

Karlstad hjälper Bestics forskare

Karlstads kommun kommer att hjälpa Bestics forskare testa äthjälpen som är introducerad en valbar tjänst i kommunen.

Seminarium om välfärdsteknik

Välfärdsteknik inom vård och omsorg - från idé till verklighet. Du har väl anmält dig till seminariet som hålls i Karlstad den 8 maj?

Fler valbara tjänster i hemmet

Människor som är i behov av stöd – åtminstone i Karlstads kommun – har nu möjlighet att välja hur hjälpen kommer att utföras.

Load More Posts