Loading...

Vil ha flere kompetente «medvandrere»

Kan vi skape et godt system for bedre samarbeid mellom brukere, pårørende og ansatte – med teknologi som også er lett og trygg å bruke?

Trygghetskamera på vårdboende

Kan tillsynsbesök med trygghetskamera nattetid lugna personer med demenssjukdom? Det testar Karlstads kommun.

Karlstad øker bruken av medisinautomater

Flere innbyggere i Karlstad vil nå få tilbud om digitale medisindispensere for å holde orden på sin daglige medisinbruk.

Kreaton som redskap for SOL-innovasjon

SOL-prosjektet gjennomførte i vår en intensiv idemyldring for å finne gode løsninger for spredning av velferdsteknologi.

Bygger trygghet rundt pasienter med Kols

Kommunen Ullensaker, Eidsvoll, Fet, og Lørenskog, samt Ahus og LHL starter et prosjekt for å forebygge reinnleggelser av Kols-pasienter.

Välfärdsteknik engagerar i vården

Arvika kommun har kunnat öka takten på digitaliseringen i vården med hjälp av projektet SOL-Support quality of life.

Load More Posts