Loading...

Fler valbara tjänster i hemmet

Människor som är i behov av stöd – åtminstone i Karlstads kommun – har nu möjlighet att välja hur hjälpen kommer att utföras.

Jeg vil tørke meg i rompa sjøl!

For de som ikke klaret å gå på toalettet selv vil det å kunne ta i bruk velferdsteknologi være en hjelp til å beholde verdigheten.

Mestrer alderdommen i Nordre Aker

Nordre Aker har skiftet fokus, fra pleie og omsorg til helse og mestring – der tverrfaglige team er med på å skape en mer aldersvennlig bydel.

Digitalt omsorgssenter i Blaker

Nybygde Blaker bo- og omsorgssenter i Sørum er rigget for å kunne ta i bruk det aller nyeste av moderne digitale løsninger.

Full strike på Rolvsrudhjemmet

Thor Westli sender den virtuelle bowlingkula mot lerretet på veggen. Kula fyker av gårde og sender kjeglene veggimellom. Strike!

Ökad möjlighet att duscha själv

Karlstads kommuns ska som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent duschrobot.

Load More Posts