Människor som är i behov av stöd – åtminstone i Karlstads kommun – har nu möjlighet att välja hur hjälpen kommer att utföras.

Pia Adenmark demonstrerar äthjälp med Bestic, en av flera valbara tjänster i Karlstads kommun.

Förutom traditionell hemtjänst med fysiska besök erbjuder kommunen ett flertal valbara tjänster som innebär att du med hjälp av teknik får möjlighet att bli mer självständig. Genom att använda teknik kan brukaren bli helt eller delvis självständig i vissa moment.
– Många gånger ger tekniken en ökad flexibilitet då du inte är beroende av att någon kommer till dig för att du ska få den hjälp du behöver. I Karlstad har vi idag flera valbara välfärdsteknologiska tjänster. Tanken är att finna den lösning som bäst passar brukaren, personalens händer eller teknik, berättar Pia Adenmark, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen – och projektledare inom SOL – i Karlstads kommun.

Ska känna sig trygg
Alla välfärdsteknologiska tjänster ska bidra till ökad självständighet och trygghet. Valbara tjänster innebär att när en biståndsbedömare ser behov av en insats så kan hen presentera möjliga valbara lösningar. Det kan till exempel vara ett behov av hjälp att torka sig vid toalettbesök. Då kan brukaren välja antingen hjälp av personal eller en dusch- och torkbidé.
– Idag har vi flera valbara tjänster som dusch- och torkbidé, Bestic – äthjälp och kamera vid tillsynsbesök. Dessutom finns möjligheter att få olika former av larm och sensorer för att göra vistelsen hemma trygg. En ökad möjlighet är GPS – positioneringslarm, inte bara som en begränsningsåtgärd vid demenssjukdom, utan en möjlighet för brukaren att utföra aktiviteter utanför bostaden och samtidigt känna sig trygg, säger Pia Adenmark.

Langt opp for norske kommuner
– Karlstad ligger langt framme – og milevis foran norske kommuner, sier SOL-prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Hun kjenner ikke til en enste kommune i Norge der teknologisk valgfrihet i tjenestene er satt i system.
– Her har vi mye å lære av Karlstad, sier Heiberg.