Eldre mennesker som har tatt i bruk medisindispenseren (läkemedelsautomaten) Evondos er gjennomgående svært godt fornøyd. Karlstads kommun har laget en film som viser dette.

Automaten varsler brukeren når det er tid for medisiner. Evondos-dispenseren inneholder «dose-ruller» med tabletter for en periode på to til fire uker.

Maskinen styrer medisineringen helt automatisk. Ved hjelp av lys- og lydsignaler blir brukeren påminnet om at tiden er inne for å ta medisinene som maskinen mater fram.

Se videoen under: