Karlstads kommun kommer att hjälpa Bestics forskare testa äthjälpen som är introducerad en valbar tjänst i kommunen.

Ann-Louise Lindberg som uppfunnit Bestic ätrobot kommer tillsammans med Karlstads universitet att utveckla Bestic med nya funktioner samt finna nya sätt att förbättra måltidssituationer.

Karlstads kommun kommer att vara behjälplig med att testa ny funktion samt att resonera över hur behov av hjälpmedel i måltidssituationen ser ut.

För mer information kontakta projektledare Pia Adenmark.