Nå kan du bli med å påvirke hvordan framtidas velferdstjenester skal leveres. Bli med på et kreaton for å videreutvikle SOL-siden.

Hold av datoene 19. og 20. april 2018, og bli med på kreaton i Oslo!

SOL-prosjektet har lenge jobbet med en digital visningsarena for velferdsteknologi.

– Nå vil vi levendegjøre det politiske ønsket om å skape innbyggernes helsevesen, sier prosjektleder Marit Heiberg.

De fleste av oss bruker allerede mange digitale løsninger for å holde orden på hverdagen, påpeker hun.

– Vi ønsker å gjøre det lettere å skaffe seg informasjon, bestille digitale løsninger og være mer sjølhjulpen – også ved hjelp av velferdsteknologi. Det er et politisk mål å skape pasientens helsevesen, men vi vil jo at det skal være vårt helsevesen før vi blir pasienter, sier hun.

Tre dager i april

Et kreaton er en miks av co-creation (samarbeid om å utvikle nye produkter og konsepter) og et hackaton (digital konseptutvikling). Dette blir en spennende og kreativ prosess, som vil gi et kompetanseløft og skape nye relasjoner. Så sett av datoene 19.-20. april 2018 allerede nå!

– Vi ønsker å få med deg som vil være med å utforske og utvikle konseptet SOL-siden. Hvis du vil bidra til å utvikle framtidas velferdstjenester og har lyst til å være med på en kreativ prosess, så er du rett person. Sammen skal vi utvikle nye ideer og finne spennende løsninger, sier Heiberg.

SOL-prosjektets Anne Gunvor Nystrøm og Marit Heiberg har allerde vært på hackaton for å få erfaring med arbeidsteknikken.

Vi samler alle gode krefter

Utstrakt samarbeid må til for å skape dette konseptet. Ingen enkelt aktør kan lage dette alene, understreker Heiberg, som er opptatt av å få med brukernes og de pårørendes behov og erfaringer.

Kreaton-jobbingen vil samle motiverte mennesker fra kommuner og helsevesen, private foretak innen helse, IKT og logistikk, samt forskere som kan beskrive framtidas samfunnsutfordringer.

– Dette handler om å ta tak i nasjonale samfunnsutfordringer og sammen gjøre noe med dem, sier hun.

Spiller opp mot nasjonale aktører

Arrangementet tar sikte på å utvikle ideer og prototyper som kan testes på innbyggere og brukere både i offentlig forvaltning og i foretak. Disse vil være basert på aktørenes kunnskap om utfordringene og mulighetene.

– Vi skal skape et nettverk og få opp en etterspørsel etter brukervennlige tjenester som gir nytte. Arbeidet vil også legge opp til at nasjonale aktører i Sverige og Norge kan ta konseptet videre og utvikle tjenester på nasjonale e-helseplattformer, forteller Heiberg.

Lenke til en presentasjon av «SOL Kreaton SE» (OBS – datoene er endret til 19. og 20. april)