SOL-prosjektet gjennomførte i vår en intensiv idemyldring for å finne gode løsninger for individuell distribusjon av velferdsteknologi.

Intense workshops og idemyldring var hovedredskapet under Oslo Kreaton.

Redskapet som ble brukt var «Kreaton» – en blanding av kreativ workshop og hackaton. Samlingen ble holdt i IT-selskapet Evrys lokaler på Fornebu.

Oppgaven som Kreaton-deltakerne skulle løse var å få SOL-siden opp til et nytt nivå – SOL-siden version 2.0.

Må anspore til raskere utvikling
Utviklingen av velferdstjenester som tar i bruk moderne teknologi går sakte framover.
– Målet med vårt Kreaton er å bidra til at det skal gå litt fortere, sa prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen i Lillestrøm, da hun innledet samlingen.

Jeanette Louise Rønne, leder av Emerging tech hos Evry, dro i gang Kreaton-dagene med å vise til inspirerende eksempler på mulighetene med kunstig intelligens. Forsamlingen fikk også spennende innspill om Evrys arbeid med digital tvilling.

Per Hanning var prosessleder under Oslo Kreaton. Han er til daglig utviklingsleder hos Experio Lab. 

Kunstig intelligens en hjelper
– Det er viktig å huske på at mennesker aldri kan byttes ut med maskiner, sa hun.

Han var likevel veldig optimistisk når det gjelder mulighetene for å bruke kunstig intelligens til å hjelpe oss på områder der vi i dag legger ned mye ressurser på tidkrevende og rutinepregede oppgaver.

Per Hanning, som til daglig er utviklingsleder hos Experio Lab til Landstinget i Värmland, var prosessleder under Oslo Kreaton.

Lenke til rapporten om Oslo Kreaton