Karlstads kommuns ska som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch.

Den intelligenta duschen, Poseidon, har utvecklats av Robotics Care AB. Den gör det möjligt för funktionsnedsatta, som annars behöver hjälp av personal eller anhöriga, att kunna duscha själva. Att själv kunna sköta sin hygien bidrar inte bara till ökad integritet utan även till ökad självständighet.

– För oss är det viktigt att kunna se om våra kunder upplever att den intelligenta duschen ökar deras möjlighet att duscha själv och att den upplevs trygg och säker, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Den intelligenta duschen minskar också risken för halkskador, obekväm arbetsställning och tunga lyft. Genom en automatiserad stol, som också fungerar som duschstol, kan användaren transporteras in och ut ur duschkabinen utan risk att halka och enkelt kliva ur eller flytta över till eventuell rullstol.

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kommer att studera hur den nya tekniken upplevs och tas emot bland personal och kunder.