Velkommen til sluttkonferanse 

Konferansen vil være en oppsummering og status av arbeidet som er gjort i prosjektet og fremtidsvisjoner. I prosjektperioden har SOL bidratt til implementering av velferdsteknologi, parallelt med utvikling av nye arbeidsprosesser. Avslutningskonferansen holdes på Norges Varemesse i forbindelse med konferansen Evolve Arena. SOL er finansiert av Interreg Sverige-Norge, Akershus og Hedmark fylkeskommuner og prosjektpartnerne. SOL er grenseoverskridende med satsing på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon. Prosjektet startet i 2016 og har løpt over tre år. 

Meld deg på sluttkonferanse her

Tid: 5. desember, kl. 9-12
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm

Program

0900-0915           Prosjektlederne ønsker velkommen. Marit Heiberg, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Pia Adenmark, Karlstads kommun

0915-0945           Hva kjennetegner kommuner som lykkes med digitalisering og nye arbeidsprosesser – hvor går veien videre? Grete Kvernland-Berg, PA Consulting,

0945-1015            Teknologi eller mennesker?   Gry Røste, Lørenskog kommune

1015-1030            Pause

1030-1100            Hva har vært bra med utviklingen av omsorgstjenestene fra 2015-2018 og hvordan kan samspillet mellom leverandører og kommuner forbedres?  Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

1110-1140        Hva nå? Visjoner og tanker for kommunene fremover, hva kan politikken bidra med? Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune

1140-1155         Samarbeid, mot og digitalisering. Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen og Per Hanning, Landstinget i Värmland

1155-1200            Avslutning v/ Marit Heiberg

1200-1300           Lunsj

Evolve Arena 5-6. desember

Evolve Arena er en konferanse og møteplass for byutvikling og framtidens mobilitet. Les mer her.

Som deltager på SOLs sluttkonferanse har du fri tilgang til hele expo-området og øvrige aktiviteter, blant annet et sceneshow med Liam Young i hovedsalen etter konferansens slutt dag en. Som deltager får dere rabatt på inngangsbillett til hovedkonferansen. Følg lenkene under for å kjøpe billetter.

Evolve Arena – Privat sektor

Evolve Arena – Offentlig sektor og studenter