Sömnsensorn Kanopys teknik har utvecklats och förbättras vilket har lett till att den kan användas på fler kunder.

– Vi använder sömnsensorn för att kartlägga sömnmönster hos kunder som bor på vårdboende, säger Edel Eriksson som arbetat med att införa tekniken.

Syfte med sängsensorn är att kartlägga ett sömn- och rörelsemönster hos kund för att kunna säkerställa bättre vård och omsorg och inte störa då kunden sover som tyngst. Vid tillsynsbesök eller behov av medicin under natten/tidigt på morgonen kan detta då styras till tiden då kunden är mer vaken.

Genom att även kunna följa ett sömnmönster kan detta också uppmärksamma ändringar hos kund från att ha varit lugn till mer uttalad oro. Det kan även finnas förändringar i sömnmönster på grund av en infektion. Att anpassa sömnmedicin så den ges i rätt tid är ett annat resultat av att kunna avläsa sömnrytmen.

– Installationsmässigt är den stora förändringen att det nu är en liten sensor och router som fångar upp signaler istället för klossar under varje hjul på sängen och en smartphone. Det underlättar i att utrustningen kan monteras på vilken säng som helst mot förut då vi fick ta hänsyn till om sängen behövde flyttas. Det fanns inge större utrymme för att flytta sängen på grund av att klossarna inte fick röras för mycket.