En delegation bestående av representanter från Karlstads kommun, Arvika kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland har varit iväg på en studieresa till Japan.

SOL-projektet hittade en genialisk enkel billig lösning i Tokyo.

– Det blev en väldigt intensiv och lärorik resa. Japan ligger väldigt långt fram när det kommer till välfärdsteknik och robotar är en väldigt naturlig del i vardagen för japaner. Däremot kunde vi se att vi i Skandinavien har kommit mycket längre i själva omvårdnadsarbetet och arbetssätt som till exempel förflyttning, säger Pia Adenmark, Karlstads kommun.

Ett av de första problem som beskrevs i vårt SOL-projekt var att finna en lösning på automatisk rullstolsbroms.

– Vi hittade en genialisk enkel billig lösning i Tokyo. Denna lösning kommer att hindra flera olyckliga fall för rullstolsburna som har svårt att komma ihåg bromsen. Den idén tar vi med hem och hoppas kunna införliva i vårt eget sortiment. Den automatiska bromsen finns ännu inte på den svenska marknaden men vi lyckades träffa på en generalagent för rullstolar när vi besökte HCR som är världens största mässa för hjälpmedel och välfärdsteknik och sammanförde företagen. Så nu hoppas vi att produkten blir CE-märkt snabbt och kommer till oss i Sverige, säger Anna-Karin Skoglund, Karlstads kommun.

Gruppen besökte Tokyo technology institute och institutionen för robotikutveckling vilket innebar en inblick i framtidens utveckling.

– Det var väldigt intressant att se den teknikutveckling som sker i Japan kopplat till välfärd. Vi fick en visning av ett forskningsprojekt kring Artificiell muskulatur – en forskning som använder polymertrådar för att skapa en fiktiv muskulatur som ska fungera som vanlig muskulatur, säger Elisabeth Lejroth, Arvika kommun.

Är detta framtidens dramaten?
– En annan smart sak vi fick se var enkel välfärdsteknik i form av en elektronisk vagn. Denna var enkel att handha och ingen kraft behöver för att dra vagnen. Vagnen bär upp till 100 kg. Troliga användningsområden är shoppingvagn, golfvagn och vagn för att dra till exempel syrgastuber för patienter som behöver ta med gastuberna. Denna är också ännu i bara utvecklingsstadiet men tros bli en succé, fortsätter Mia Hernell, Hammarö kommun.

Ingen kraft behöver för att dra denna elektronisk vagnen.

Delegationen fick även se och höra om tekniska hjälpmedel för rehabilitering. Till exempel en robot som hjälper till vid kontrakturprofylax. Och ett exoskelett för rehabilitering, specifikt för händer. Även en prototyp på en ny robot som nu är på gång att tillverkas för personer med förlamning visades.

– Vi har ju ätroboten Bestic som ett hjälpmedel idag och vi fick även höra och se hur forskningen går vidare med denna tjänst. Bland annat utvecklar man nu en «greppare» likt två ätpinnar för denna tjänst för att passa den asiatiska marknaden, säger Ann-Sophie Gustafsson, Karlstads kommun.

Äldreboendet Silverwing
Gruppen besökte även äldreboendet Silverwing som drivs av en social välfärdsstiftelse. Precis som i Sverige så var deras huvudsyften med att införa välfärdsteknik att öka självständighet, trygghet och värdighet för de boende samt att möta det ökade behovet av arbetskraft och förbättra arbetsmiljön.

– Även om bemanningen liknande den vi har så var standarden på själva boendet betydligt lägre. De boende kunde vara upp till fyra personer i samma rum och lokalerna var gamla och opraktiska. Men mitt i denna gamla miljö fanns det sängsensorer, kommunikationsrobotar, tillsynskameror och ett antal mycket avancerade hjälpmedel för träning och rehabilitering. Dessa lösningar fick vi se hur de användes i praktiken. Vi fick också delta i gruppgymnastik som leddes av roboten Pepper, säger Elisabeth Lejroth, Arvika kommun.