Kan tillsynsbesök med trygghetskamera nattetid lugna personer med demenssjukdom? Det testar Karlstads kommun.

Kommunen har genomfört tillsynsbesök via trygghetskamera sedan 2013. Som en vidareutveckling testas nu tillsynsbesök på natten med trygghetskameror på vårdboende.
– Syftet är främst att se hur tillsynsbesök med trygghetskamera kan lugna personer med demenssjukdom samt ge kvalitativt bättre livskvalitet på dagen. Vi vill också se hur trygghetskamera kan underlätta arbetsprocesser för medarbetarna som arbetar på natten, säger Pia Adenmark projektledare.