Arvika kommun har kunnat öka takten på digitaliseringen i vården med hjälp av projektet SOL-Support quality of life.

Ett halvår återstår av projektet. I början av projektet sa man att i Arvika kommer fokus främst att ligga på mobila lösningar för dokumentation, elektroniska lösningar för säkrare läkemedelshantering och signering och insatser för att göra den äldre brukaren mer digitalt delaktig. Hur har det gått?

Projektledare Elisabeth Lejroth i Arvika kommun.

– Jag tycker att det har gått väldigt bra för oss i Arvika, vi har kunnat öka takten på digitaliseringen i vården med hjälp av projektet. Vi har så många som 13 läkemedelsautomater ute hos brukare runt om i kommunen, säger Arvika kommuns projektledare Elisabeth Lejroth som till vardags också arbetar som sjuksköterska.

Automaterna bidrar till att de som vill och kan klara sitt läkemedelsintag själva, men som behöver en påminnelse, kan göra det.

– Vi kan istället lägga tiden för personalen där händerna behövs, säger hon.
Arbetet med mobila lösningar för dokumentation rullar på enligt plan och digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser införs. Där spelar medarbetarna på enheterna en stor roll – det skulle inte fungera utan tålmodig och engagerad personal.

Välfärdsteknik engagerar
Inom området digital delaktighet har SOL-projektet lett till att man köpt in surfplattor till varje särskilt boende i kommunen.

Det är viktigt att möta seniorer och informera om välfärdsteknik. Vård och omsorg har deltagit på digital seniormässa under våren och fick där möjlighet att visa olika tekniska lösningar som används i Arvika, till exempel den digitala läkemedelsautomaten och trygghetskameran. Seniorerna visade ett stort intresse för välfärdstekniken.

När det gäller tillsyn via kamera så används den tekniken vid tillsynsbesök istället för fysiska besök nattetid. Tillsynen via kameran är strikt reglerat och man utför tillsynen på vissa bestämda tider som man gör upp tillsammans med den som ska ha tillsynen.

Motiview stimulerar äldre, funktionsnedsatta och personer med demens till ökad fysisk aktivitet. Bilden är lånade från Motitech AS

Alla kan surfa – och kanske cykla
En spännande aktivitet som genomförs i projektet är «Alla kan surfa». Där har man i samarbete med elever vid vårdutbildningen på ANC haft kurser för äldre i hur man använder en surfplatta.

I Glava har man haft ett likande projekt där bland annat 12-åriga Marcus visat äldre hur man hanterar en surfplatta. Projektet lånar ut surfplattor som de kan använda.

Arvika har också investerat i Motiview som är en teknisk lösning där brukarna cyklar till en film och kan trampa runt på flera platser och där bilden rör sig framåt som om man skulle vara på plats. Den finns just nu på Solgården i Sulvik.

Under sommaren ska några arvikafilmer spelas in där bland annat Sågudden kommer att filmas.