Välfärdsteknik-projektet arrangerade seminariet och mässan «Välfärdsteknik inom vård och omsorg – från idé till verklighet» på KCCC.

Tekst och foto: Linda Eklind

Samtalet om välfärdsteknikens hinder och möjligheter blev ett mycket uppskattat samtal med både kloka ord och skratt.

– Det är väldigt roligt att så många kom och tog del av de erfarenheter som vi har gjort i projektet. Det var fullsatt på seminarierna och det var också många som besökte själva mässan där de olika företagen ställde ut, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare.

Besökarna kom främst från de värmländska kommunerna men även andra kommuner deltog samt deltagare från Norge. Deltagarna fick ta del av ett späckat program och även en intressant speed-dating med de olika företagen.

– Alla deltagare fick gå på en organiserade speed-dating med de olika företagen där företagen på fyra minuter fick möjligheten att berätta om sin produkt eller tjänst. Det var en väldigt uppskattad aktivitet, fortsätter Pia.

Panelsamtal
Under dagen hölls två panelsamtal. I det första samtalet samtalade äldre och anhöriga om välfärdsteknikens hinder och möjligheter.
– Lars Olsson var samtalsledare och det blev ett mycket uppskattat samtal med både kloka ord och skratt, fortsätter Pia.

I det andra samtalet fördes en dialog kring hur företag och kommuner kan samverka kring utveckling och inköp av välfärdsteknik. Deltagarna på seminariet fick även höra Jonas Ek från Nacka kommun som berättade om deras metod som de använde när de genomförde en funktionsupphandling om IT stöd i välfärden.

Karlstads kommuns hemtjänst deltog
Karlstads kommuns hemtjänst på kronoparken var med och berättade om hur de arbetar med välfärdsteknik.

De berättade om hur de frågat kunderna vad de upplever att de helst skulle vilja klara själva och utifrån detta arbetar för att införa välfärdsteknik.