Karlstads kommun har skapat en Facebook-sida för att kunna sprida information om visningsmiljöerna.

Du hittar Facebook-sidan här. Gå in och gilla!

Karlstads kommun fortsätter sitt arbete med att utveckla visningsmiljöerna som finns på Resurscentrum i Karlstad. En Facebook-sida har nu skapats för att kunna sprida information om visningsmiljöerna till fler.

– Vi vill kunna sprida information, ge smarta tips kring problem som uppstår i vardagen och visa de smarta produkter som finns att köpa på marknaden, säger Anna-Karin Skoglund som arbetar i visningsmiljöerna.