Den app som Karlstads kommun och Frost experience AB utvecklar tillsammans är nu klar och testas av användare.

Appen innehåller en kalenderfunktion med tydliggörande beskrivningar. Om det till exempel står i kalendern att det är dags att städa i lägenheten så går det att även lägga till en lista med beskrivning hur städningen går till. För att förtydliga finns möjligheten att lägga in både text, bild och film.

Om en användare har svårt för vilka kläder som passar till dagens väder går det att koppla förslag på vad som passar att ta på sig. Appen är sedan kopplad till SMHI:s vädertjänst.

– Det som skiljer den här appen från andra är att vi har samlat funktionerna i en och samma app. Så istället för att använda många olika appar kan våra kunder nu få allt i en app, säger Per Calais, Karlstads kommun.

Kontaktboken i appen är anpassad utifrån vilket sätt användaren vill kommunicera på med respektive kontakt, till exempel mejl, sms, Skype, Facetime eller telefonsamtal. Det finns även en hjälpknapp som går direkt till användarens personal om det uppstår en oväntad situation och kunden behöver handledning och hjälp.

– Vi har utvecklat en QR-funktion som jag tror inte finns i någon liknande app. Informationen görs om och anpassas utifrån användarens behov. Exempelvis kan en text göras om till en bildbeskrivning eller översättas till ett annat språk, fortsätter Per.

Många användare har behov av att visualisera energiåtgång och appen innehåller därför en funktion för vad som tar energi och vad som ger energi. Det handlar till exempel om att om en kund ska på ett tandläkarbesök en dag så tar det en viss mängd energi som behöver kompenseras upp med någon aktivitet som ger energi.

– Vi testar nu appen tillsammans med våra användare och efter årsskiftet är planen att koppla på fler användare. Vi tror verkligen på den här appen, avslutar Per.