Loading...

Sørum tilbyr smart, digital omsorg

Sørum kommune betrakter velferdsteknologi som et redskap for å skape bedre omsorgstjenester – og viser dette i en nyinnredet leilighet.

Vi trenger digitale sykepleiere

Ny teknologi, nye arbeidsformer og økt brukerinvolvering endrer helse- og omsorgstjenestene – og stiller nye krav til utdanningen.

SOL-avslutning i stinn brakke

Et smekkfullt konferanselokale dannet en flott ramme rundt sluttkonferansen for velferdsteknologiprosjektet SOL – Support Quality of Life.

Doktorgrad i forlengelsen av SOL-prosjektet

Universitetslektor Heidi Snoen Glomsås ved Oslo Met Kjeller starter nå på en doktorgradsstudie i brukermedvirkning og velferdsteknologi.

App för kognitivt stöd testas

Den app som Karlstads kommun och Frost experience AB utvecklar tillsammans är nu klar och testas av användare.

Sluttkonferanse – Support quality Of Life

Sluttkonferansen for SOL-prosjektet 5. desember vil oppsummere det arbeidet som er gjort – og trekke opp nye fremtidsvisjoner.

Load More Posts