Inom Vård och omsorg i Arvika testas nu digitala läkemedelsautomater hemma hos brukare. Hittills är det 4 läkemedelsautomater som är utplacerade på hemtjänstområdena Gunnarskog och Klässbol/Vik.

Testet är en del av Interreg-projektet «SOL – Support quality of life» om välfärdsteknik, med flera olika kommuner i Värmland och i Norge.
– I Arvika kommer fokus främst att ligga på mobila lösningar för dokumentation, elektroniska lösningar för säkrare läkemedelshantering och signering samt insatser för att göra brukaren mer delaktig, säger projektledare Elisabeth Lejroth.

Positiv till att prova
En brukare som fått automaten installerad är, Eldbjörg i Norra Gunnarskog.
– Jag är positiv till att prova denna apparaten, säger hon.
Läkemedelsautomaterna fungerar så att en ”rulle” med läkemedelspåsar läggs in i automaten som sedan signalerar när det är dags för brukaren att ta sina tabletter. Brukaren trycker då på en knapp och får ut en påse med tabletter. Tiderna ställs in av ansvarig sjuksköterska.
– Detta blir ett spännande projekt och brukaren kommer att få ett mer självständigt liv med hjälp av automaten, känslan av att «klara sig själv» kommer att öka, säger distriktssköterska Anna Edman och undersköterska Camilla Alvingmo, Gunnarskog Norra.

Många vill vara självständiga
Brukarna väljer själva om de vill testa läkemedelsautomat.
– Det är viktigt att komma ihåg att det är många av våra brukare som vill vara självständiga och klara så smycket som möjligt själva, detta blir ett hjälpmedel för dom. Vi kommer att göra en utvärdering och faller testet väl ut så kommer fler brukare bli erbjudna att testa läkemedelsautomaten, avslutar Elisabeth Lejroth.