Karlstads kommun har beslutat att Bestic ska tillgängliggöras som en valbar tjänst för kunderna.


Bestic är en form av äthjälp vid måltider för personer som saknar full rörlighet i händer och armar.
– Syftet är att öka självständigheten för kunden i måltidssituationer och vi ser det som en kvalitetshöjande insats, säger Pia Adenmark, projektledare inom SOL i Karlstads kommun.
Bestic är lämplig för personer med neurologiska sjukdomar som ALS, MS, polio, Huntingtons, Parkinsons, cerebral pares, stroke samt olika typer av sjukdomar. Det kan handla om sjukdomar som leder till ökade ätsvårigheter på grund av smärta eller energilöshet. Det kan också vara på grund av amputation, reumatism, ataxier samt viss form av cancer.
– Att äta är ett grundläggande behov för alla och är viktig för självkänslan och den personliga integriteten. Tjänsten ökar möjligheten för den enskilde att styra sina måltider själv. Tester har visat att hen äter bättre och att det blir mindre problem med att svälja och att sätt i halsen eftersom hen kan styra när intaget av mat ska ske, fortsätter Adenmark.
Bestic har använts under många år och även i andra länder. Den har dock utvecklats och blivit mer användarvänlig med åren. Bestic visas i visningslägenheten på Resurscentrum där den också kan utprovas.