Karlstads kommun arbetar med att utveckla det digitala kognitiva stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns redan idag många digitala tjänster för vägledning, kognitiva stöd, påminnare, strukturstöd med mera. Dessa är dock inte alltid utformade för eller anpassade till personer med funktionsvariation. En del kräver också en viss förkunskap att använda.

– Vi behöver definiera vilka appar och program som vi ska använda och vad som fattas. Dessutom så används olika former av kognitivt stöd beroende på var kunden befinner sig i vardagen, på skolan, i boendet, på arbetet med mera, säger Per Calais, delprojektledare.

Tanken är att delprojektet ska försöka utveckla ett verktyg som kan vara individuellt anpassat och som kan ge stöd åt alla dagliga aktiviteter, det vill säga ett verktyg istället för flera. Utifrån en marknadsanalys så finns det inte ett samlat stöd för detta idag. Just nu pågår ett referensgruppsarbete med personer som kan tänkas använda appen innan upphandling av app ska starta.