Gjennom et nytt prosjekt i regi av Terningen Nettverk skal Hedmark Røde Kors prøve ut om velferdsteknologi kan være et nyttig verktøy i besøkstjenesten.

De frivillige i e-besøksvennprosjektet, som alle er studenter ved Høgskolen i Innlandet, har allerede vært på opplæringsmøte. Foto: Ingrid O. Busterud, Terningen Nettverk

Mange eldre sliter med ensomhet. Det har en negativ effekt på helsen. Besøkstjenesten i Røde Kors er en av mange frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til mennesker som av ulike årsaker føler seg ensomme – og som ønsker en fortrolig venn de kan snakke med.
Mange av de frivillige i besøkstjenesten er selv eldre mennesker og Røde Kors opplever at det er vanskelig å rekruttere nye besøksvenner. Det er dessverre ikke mulig å møte behovet til alle de som ønsker seg mer sosial kontakt i hverdagen
– Pågangen for å få besøksvenn i Røde Kors er veldig stor. I fellesskap vil vi derfor teste ut om velferdsteknologi kan være et nyttig verktøy for sosial kontakt, sier prosjektleder Ingrid O. Busterud i Terningen Nettverk.

Bruker nettbrett
Ved hjelp av nettbrett skal besøksvennene nå kunne komme på digitalt besøk – og gjennomføre samtalen via videokommunikasjon. Det er rekruttert ti nye frivillige i prosjektet. De blir koblet opp til hjemmeboende eldre som har sagt seg villige til å prøve ut den nye teknologien.
Ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og Norge Røde Kors skal de hjemmeboende få låne nettbrett, og de vil få opplæring i hvordan de skal bruke det. Det er Hepro som står for den teknologiske løsningen gjennom den danske kommunikasjonsplattform Life Manager.
En spennende sideeffekt av prosjektet er at de eldre lærer seg å bruke ny teknologi, som også vil åpne dører for utvidet kontakt med familie, barn og barnebarn. Kanskje vil de også få besøk litt oftere, dersom de har en venn som de kan ringe til?

Nye, digitale erfaringer
Det viktigste formålet med prosjektet er å teste ut om bruk av videooverførte samtaler – i tillegg til fysiske møter – kan være et tilbud som kan bedre livskvalitet og fremme sosial kontakt for hjemmeboende eldre.
– Vi vil også undersøke om bruk av digitale hjelpemidler kan være en god måte å rekruttere nye frivillige på, forteller Ingrid O. Busterud.
Kanskje blir terskelen for å være besøksvenn litt lavere dersom man kan logge seg på hjemmefra – og drikke en kaffekopp sammen over nettbrettet?
De frivillige i prosjektet er alle rekruttert fra Høgskolen i Innlandet. Studentene har ingen tidligere erfaring fra frivillig arbeid i Røde Kors.
– Det blir derfor spennende å se hva slags erfaringer de frivillige gjør seg, og om dette kan være en måte å rekruttere nye og yngre besøksvenner i fremtiden, sier Busterud.