Karlstads kommun har beslutat att starta en arbetsgrupp för välfärdsteknik som kommer att bestå av representanter från ett arbetslag inom hemtjänsten, biståndsbedömare och legitimerad personal.

– Arbetsgruppen ska utreda vilka välfärdsteknologiska lösningar som kan matcha kundernas biståndsbedömda behov av stöd i vardagliga aktiviteter, säger Pia Adenmark, projektledare inom SOL i Karlstads kommun.

Det finns ett behov av mer kunskap om vilka lösningar av välfärdsteknik som kan möta de behov som kunden upplever när de behöver stöd i dagliga aktiviteter.
– Syftet med arbetsgruppen är att utreda vilka välfärdsteknologiska lösningar som kan matcha kundernas biståndsbedömda behov av stöd i vardagliga aktiviteter. Både utifrån det som vi skulle kunna erbjuda idag samt möjliga framtida lösningar, säger Pia Adenmark, projektledare inom SOL i Karlstads kommun.
Syftet är också att utifrån biståndsbedömning samt med stöd av personal införa flera olika välfärdsteknologiska tjänster och utreda hur det påverkar arbetsflöden och möjligheten till förändrat effektivt arbetssätt. Kunskapen ska användas i den fortsatta utvecklingen av välfärdsteknik.