Projektet med att testa läkemedelsautomat pågår i Arvika, Hammarö och Karlstad och kommunerna drar nytta av samarbetet.

– Det är inte bara kunderna som är nöjda. Även vår omvårdnadspersonal och våra sjuksköterskor tycker att läkemedelsautomaten är både säker och enkel att hantera, säger Ann-Sophie Gustafsson från Karlstad.

Alla tre kommunerna tycker att samarbetet har varit ovärderligt.

– Det är viktigt att kunna ha någon att bolla med och att även kunna få hjälp med praktiska saker. Även om vi är kommuner av olika storlek så är frågorna desamma, säger Mia Hernell från Hammarö.

Arvika som har varit igång sedan i november kan redan se flera positiva effekter för deras kunder.

– Vi ser att fler brukare nu kan klara fler saker själva, inte bara att ta själva dospåsen. Genom att vi kan kommunicera via distansvårdsystemet så kan flera kunder också ta blodsockerkontroll och sitt insulin, säger Elisabeth Lejroth från Arvika.

Även i Karlstad har kunder lyckats bli helt självständiga med hjälp av läkemedelsautomaten.

– Det är inte bara kunderna som är nöjda utan även vår omvårdnadspersonal och våra sjuksköterskor som är med i projektet tycker att läkemedelsautomaten är både säker och enkel att hantera, säger Ann-Sophie Gustafsson från Karlstad.