Dusch- och torktoalett har underlättat för kunderna att klara sig själva.

Karlstads kommun har beslutat att satsa på att införa dusch- och torktoaletter efter att ha testat sedan sommaren 2016.

Testet har visat att dusch- och torktoalett har underlättat för kunderna att kunna klara sina toalettbesök självständigare. Testet visar också att bidén passar många kunder men inte alla.
– Vi är nöjda med den test som vi har genomfört och känner att vi har fått tillräckligt med kunskap för att fatta beslut om att nu tillgängliggöra dusch- och torktoaletten, säger Pia Adenmark, projektledare inom SOL i Karlstads kommun.
Nu påbörjas arbetet med upphandling och förberedelse för implementering.