Terningen Nettverk i Elverum etablerer et nytt utviklingssenter for innovative kompetansebedrifter, spesielt innen helseteknologi og helse- og omsorgsrelatert virksomhet.

Terningen Innovation Park er lokalisert i den nyeste delen av Terningen Arena. Det er planlagt innflytting våren 2017. Ingrid Olstad Busterud er tilsatt som prosjektleder, og skal begynne arbeidet 1. september. I tillegg skal det tilsettes en prosjektmedarbeider som skal arbeide spesielt med innovasjonsparken.
Terningen Nettverk har gjennomført en forstudie for å etablering av innovasjonsparken. Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune har støttet utvikling av Terningen Nettverk, samt arbeidet med å etablere en innovasjonspark.

GOD PLASS: – Vi skal skape en attraktiv arena for kreative og innovative bedrifter, forteller Marit Aralt Skaug i Terningen Nettverk, her sammen med Iver Olav Sunnset og Svein Sikle fra Digitale Gardermoen IKS (DGI).

Helseteknologi en vekstnæring
ElverumRegionen Næringsutvikling innvilget støtte til en forstudie. Den ble ledet av Marit Aralt Skaug i Terningen Nettverk, som er en regional folkehelseklynge med private bedrifter, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Terningen Nettverk er også partner i SOL-prosjektet.
– Helseteknologi ser ut til å bli en ny stor næring, og en innovasjonspark kan bidra til dette. Vi ønsker derfor å samle innovative kompetansebedrifter, spesielt innen helseteknologi og helse- og omsorgsrelatert virksomhet i innovasjonsparken, sier Marit Aralt Skaug.

Grobunn for kreativitet
Iver Olav Sunnset og Svein Sikle fra informasjons- og kommunikasjonsteknologiselskapet Digitale Gardermoen IKS (DGI) fikk i forrige uke en sniktitt inn i de nye lokalene. De synes innovasjonssatsingen til Terningen Nettverk er en spennende nyskaping.
Skaug er overbevist om at en samlokalisering av bedrifter og forskningsmiljøer vil gi grobunn for kreative møter, utløse kunnskapsutveksling og skape attraktive fagmiljøer, som i neste omgang vil tiltrekke seg nye virksomheter.
Terningen Nettverk skal være «innholdsselskapet» i innovasjonsparken, og bidra til samvirke og synergieffekter innad i innovasjonsparken og med resten av nettverket.