Det er et voldsomt interesse for å få oppskriften på hvordan kommuner kan gå til gode, innovative anskaffelser av velferdsteknologi. Flere og flere rådmenn innser også nå at dette er veien å gå.

Flemming Hegerstøm, Svein Sikle, Cathrine Krohn og Iver Olav Sunnset viste fram velferdsløsninger som ivaretar brukerne på en lang bedre og tryggere måte enn i dag – og som faktisk vil være billigere enn å fortsette med dagens gammeldagse systemer som de fleste sliter med.

Flemming Hegerstøm, Svein Sikle, Cathrine Krohn og Iver Olav Sunnset viste fram velferdsløsninger som ivaretar brukerne på en lang bedre og tryggere måte enn i dag – og som faktisk vil være billigere enn å fortsette med dagens gammeldagse systemer som de fleste sliter med.

– Den rådmannen som i løpet av de neste fire årene ikke forstår at dette er viktig, burde ikke være rådmann, mener Flemming Hegerstøm som er partner i velferdsteknologiprosjektet SOL.

Hegerstrøm som leder helseteknologiselskapet Hospital IT, deltok på SOL-prosjektets velferdsteknologiseminar på Terningen Arena i Elverum, torsdag 18. august. Sammen med Mats Hundvin Eliassen viste han hvordan en rekke helseinstitusjoner og kommuner har tatt i bruk selskapets teknologi for å forenkle, forbedre og effektivisere hele- og omsorgstjenester.

Et 30-talls representanter fra kommuner Hedmark og Akershus deltok på møtet, der også Iver Olav Sunnset og Svein Sikle fra informasjons- og kommunikasjonsteknologiselskapet Digitale Gardermoen IKS (DGI) og Cathrine Krohn programvareselskapet Acos fortalte om sine erfaringer.

Seminardeltakerne fikk en rekke gode råd om hvordan de kan kjøre en innovativ anskaffelse i egen kommune, hvordan de kan utnytte de digitale mulighetene og hva som må til for å integrere ulike systemer. I stedet for dagens tungvinte løsninger med mye løping, manuell registrering og gammeldags callsentre, fikk de demonstrert hvordan det aller meste kan håndteres ved hjelp av smarte elektroniske løsninger, der alarmer, følere, låser, registrering og journalsystem er knyttet opp til en felles plattform.