Karlstads kommun har beslutat att införa sömnsensorn Kanopy efter en lyckad testperiod.

Resultatet från den genomförda testperioden visade att personalen var engagerade och kände att de fick bra information om hur natten varit och kunde bemöta kunden utifrån det. Omvårdnaden kunde därmed planeras utifrån testresultatet för respektive kund som testet omfattade.
Sömnsensorn levereras från Cenvigo AB i Uppsala. Bolaget riktar in sig på digitala lösningar för framför allt äldreomsorgen. Bland annat har de tagit fram ett smart sensorsystem som mäter sömnmönster och viktförändring.
Kanopy kan ge information som kan användas till olika insatser som till exempel toalettbesök på vissa tider, nattbesök utifrån hur kunden brukar vara vaken samt se förändringar i sömnmönster.

Fakta
Kanopy är en sängsensor som installeras i anslutning till en säng och inhämtar information utifrån fyra sensorer, där varje sensor placeras under ett sängben.