Å skape bedre digitale ferdigheter i offentlig sektor krever også endring av tankesett – og mot til å invitere næringslivet inn i aktivitetene.

Da skapes det også et miljø som kan avklare og identifisere tydelige behov som kan understøttes av designmetodikk og teknologikompetanse.
Det påpeker sluttrapporten fra det svenske prosjektet Nordic Digital Health Center, som har vært ledet av Elina Svensson fra IT-klyngen Compare, i Karlstad.
– Prosjektet har kartlagt utviklingen av velferdstjenester og hva som må gjøres for å øke innovasjonskraften i grensnittet mellom næringsliv og offentlig virksomhet, forteller hun.
Elina Svensson og Compare var for øvrig også en samarbeidspartner i forarbeidet til SOL-prosjektet. Landstinget i Värmland og Karlstads kommun er partnere i begge disse prosjektene.
Til tross for lovende resultater der et slikt samarbeid er forsøkt, er det generelle bildet at det står heller dårlig til med hverdagsinnovasjon i grensesnittet mellom næringsliv og offentlig sektor. Det drives ikke så mye utviklingsarbeid. Møteflatene dreier seg mer om tradisjonell markedsføring og utprøving av prøvd eller uprøvd teknologi.

Elina Svensson fra IT-klyngen Compare har ledet NDHC-prosjektet (Nordic Digital Health Center), som har sett på hva som må gjøres for å øke innovasjonskraften i grensnittet mellom næringsliv og offentlig virksomhet.

Vilje til å gå nye veier
Et av de mest åpenbare funnene – både hos bedriftene og de samarbeidende offentlige virksomhetene – er den kraftfulle viljen til å videreføre et felles utviklingsarbeid. Bedriftene opplever at de har fått spennende innpass hos offentlige virksomheter. Dette gir også nye erfaringer for det offentlige, som ikke har noen tradisjon for å drive utviklingsarbeid tett sammen med næringslivet.
Ifølge rapporten kan offentlig sektor og små og mellomstore bedrifter med fordel møtes tidlig i utviklingsprosessen. I en større forandringsprosess kan det være hensiktsmessig å starte i det små, for så å ta neste steg, anbefaler utviklingsdirektør Ann Otto Nemes i Karlstads kommun.
– Ofte starter vi store innovasjonsprosesser med legge store strukturer og strategiarbeider. Da blir det veldig vanskelig å skape noen lystfølelse rundt innovasjonsarbeidet. Jeg tror hverdagsinnovasjoner er noe vi heller bør se mer på – sammen, sier hun.

Se Compares presentasjon av resultatet fra NDHC-prosjektet i denne videoen.

Vil lage digital plattform
Det er viktig å sette sammen folk med rett kompetanse, mandat og endringsvilje og at de møtes til tett samhandling i en strukturert form.
– Dette handler om å tydeliggjøre endringsbehov, stille åpent og forutsetningsløst – og spille hverandre gode. Da må vi ha oppmerksomheten på behovet og hvordan et produkt eller en ny tjeneste kan utvikle virksomheten og arbeidsprosessene, sier SOLs prosjektleder, Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Compare vil nå gå videre med en søknad om et hovedprosjekt med ønske om å lage en digital plattform for læring om digitalisering av velferdstjenester. Dette kan også være til nytte for SOL-prosjektets arbeid med et digitalt visningsrom.

Lenke til NDHC förprojekt 2016