Det amerikanske selskapet EON Reality, som er verdensledende innenfor utvikling av VR-teknologi (virtuell virkelighet), skal etablere seg i Norge, med hovedkontor i Hamar, og et trenings- og demonstrasjonssenter i Elverum.

Kronikk av Marit Aralt Skaug og Ingrid Busterud, Terningen Nettverk

Dette gir fantastiske utviklingsmuligheter for regionen, skriver Marit Aralt Skaug og Ingrid Busterud i Terningen Nettverk, i en kronikk som er publisert i Østlendingen og Hamar Arbeiderblad.
Mange forbinder VR og AR mest med dataspill og underholdning. Men denne teknologien er på full fart inn i medisin og helse, i undervisning og trening. Med VR-teknologi kan man skape et kunstig, tredimensjonalt miljø, der virkelige omgivelser og sanseinntrykk kan simuleres på en svært naturtro måte. Fordi brukeren får en illusjon av å være til stede et annet sted enn man er, kalles teknologien virtuell virkelighet (Virtual Reality).

Grenseløst hjelpemiddel
Den simulerte verdenen oppleves gjennom spesialiserte briller og sensorer som kan registrere bevegelse. Med AR (Augmented Reality – eller utvidet virkelighet) kan vi kombinere den virkelige verdenen med dataskapt informasjon som legges som et ekstra lag oppå det du ser. Du ser altså virkeligheten, men det legges et lag med utvidet informasjon oppå.
VR-teknologi gir store muligheter innen medisin og helse. VR benyttes allerede til undersøkelse, diagnostikk, behandling og rehabilitering både innen somatikk og psykiatri. For eksempel brukes VR til opptrening av pasienter etter hjerneslag eller andre skader, blant annet ved Sunnaas sykehus. Ved hjelp av VR-teknologi kan man utvikle programmer som simulerer virkelige situasjoner, og på den måten gi pasientene trening på hverdagssituasjoner som ikke ellers kan oppnås i et sykehus.
VR brukes til å behandle fobier og angst i trygge og kontrollerte omgivelser, og til behandling av posttraumatisk stresslidelse (såkalt eksponeringsterapi). Pasienter med sterke smerter, som etter brannskader eller ved fantomsmerter, kan bruke VR som avledning (distraksjonsterapi). Hos barn med autisme er det benyttet til sosial trening, og det er brukt hos pasienter med angst. Også ved meditasjon er VR brukt.

VR-teknologi: Etableringen av EON Reality sitt trenings- og demonstrasjonssenter gir enorme muligheter for distriktet, påpeker Marit Aralt Skaug og Ingrid Busterud i Terningen Nettverk.

VR-teknologi: Etableringen av EON Reality sitt trenings- og demonstrasjonssenter gir enorme muligheter for distriktet, påpeker Marit Aralt Skaug og Ingrid Busterud i Terningen Nettverk.

Mulighet til opplevelser
For sengeliggende pasienter, og dem som ikke har mulighet til å komme seg ut i den virkelige verden, kan VR gi mulighet til å foreta reiser og aktiviteter virtuelt. Demente kan «reise» på turer eller oppleve steder de kjente før, eller kanskje vanne blomster og plukke roser i en virtuell hage. Eldre kan «reise» til fjerne steder og delta i fysiske aktiviteter som tennis, ski eller golf. Funksjonshemmede kan stimuleres og trenes gjennom virtuell sport og andre aktiviteter. I Japan er det utviklet et VR-spill som lar funksjonshemmede mennesker uten rørlighet i armene spille på et virtuelt piano ved hjelp av øyebevegelser. Bruksområdene er nesten uendelige.
I tillegg er VR- og AR fantastiske verktøy for simulering og undervisning. Det kan gi kirurger, sykepleiere og studenter mulighet til å trene på kompliserte prosedyrer i kontrollerte omgivelser. VR kan brukes til å visualisere hvordan kroppen er bygget opp, fra de minste cellestrukturer til organer. Man kan dissekere en kropp virtuelt, plukke fra hverandre lag for lag, og se alle strukturer fra alle vinkler og posisjoner. Dette gjør det mulig å se og forstå anatomien på en langt bedre måte enn ved reelle disseksjoner og obduksjoner. Og i tillegg er det like morsomt og motiverende som et spill.

Innovasjonspark for helseteknologi
Nyheten om at EON Reality nå blir en del av kompetansemiljøet i Innlandet er fantastisk for kommunene, høgskolen, for næringslivet, og ikke minst for alle medlemsvirksomhetene i Terningen Nettverk. Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge som arbeider med kompetansebygging, forskning og innovasjon innen helse og folkehelse. Med støtte fra Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune arbeider vi med å bygge opp en innovasjonspark for helseteknologi.
EON Reality vil bli en naturlig del av dette kompetansemiljøet, og vil fungere som et trekkplaster for andre bedrifter som vil etablere seg i Innovasjonsparken. Vi i Terningen Nettverk gleder oss til mulighetene for økt innovasjon og nyskaping i året som kommer.