Karlstads kommun har tagit fram en strategi för hur förvaltning av välfärdsteknologiska tjänster och produkter ska se ut.

I strategin går det att läsa om hur processen ska fungera efter att ett beslut av införande av tjänst eller produkt har skett.
Strategin belyser vad som gäller vid upphandling av produkt/tjänst samt hur avtal och support ska se ut. Strategin beskriver även vikten av det tas fram en plan för själva implementeringen och att det finns en förvaltande organisation som har kompetens som kan säkerställa att tekniken fungerar, kunskap om hur produkten/tjänsten ska användas och installeras samt att den förvaltande organisationen har ett ansvar för att utbilda och ge support till personal.
Är du intresserade av att ta del av strategin i sin helhet? Kontakta Pia Adenmark.