I Karlstad pågår ett projekt kring att starta upp en «upplevelseverkstad». Syftet är att skapa en ökad förståelse för vad olika funktionsnedsättningar innebär för den enskilda individen.

Först ut att testa blev vård och omsorgschefer i Karlstad.

– Vi tyckte att det var viktigt att alla våra chefer fick möjligheten att vara de första som fick testa upplevelseverkstaden eftersom tanken är att deras medarbetare ska besöka den, säger Helena Johansson som är en av projektledarna.

Att använda en upplevelseverkstad som verktyg för chefer och medarbetare kan innebära en ökad förståelse för vad olika funktionsnedsättningar innebär för den enskilda individen. Förhoppningen är att man därmed kan förbättra bemötande och förståelse för kundernas situation i olika vardagliga aktiviteter.

– Projektet upplevelseverkstad ska samverka med SOL- projektet på sådant sätt att när personal får en ökad förståelse så ska de också utifrån visningsmiljöer med mera kunna se vilka smarta enkla eller välfärdsteknologiska lösningar som skulle kunna vara ett värde för kunden i just den situation som den enskilde kunden befinner sig i, säger Pia Adenmark.