Utvecklingen av visningsmiljöerna på Resurscentrum i Karlstad pågår hela tiden. Antalet besökare har stigit och det är aktiva besökare som ställer frågor och är intresserade av det som visas.

– Frågorna kan vara allt från hur man får upp burkar, kommer upp ur stolen, ska komma ihåg medicinen, köpa förstoringsglas, få på sig strumporna, köpa ny käpp. Ja, allt mellan himmel och jord, säger Anna-Karin Skoglund som arbetar i visningsmiljöerna.
Visningsmiljöerna har flest besökare på eftermiddagarna.
– Vi märker också att de som besöker oss kommer från fler ställen än tidigare, eller att de fått rekommendationer av andra som besökt oss, fortsätter Anna-Karin.
Ett arbete pågår kring att strukturera om produkterna för en ökad tydlighet. Produkterna finns nu uppdelade utifrån aktivitetsområden och är märkta med olika färger och nummer. Fokus ligger på att utveckla områdena, syn, hörsel och kognition samt att införa de välfärdsteknologiska tjänster som Karlstad bestämt sig för att använda.