Seniorer från Karlstad har bildad det enda tävlande laget från Sverige till VM i virtuell cykling för äldre.

Karlstads kommun har under ett år testat den virtuella cykeln Motiview. Med hjälp av film och ljud har användaren kunnat genomföra cykelturer i kända omgivningar och utifrån sina minnen.
Syftet har varit att stimulerar äldre, funktionsnedsatta och personer med demens till ökad fysisk aktivitet.

Har fått bättre hälsa
Projektet har varit lyckat och Karlstad har nu bestämt sig för att köpa in ytterligare fyra virtuella cyklar för att fler ska kunna få möjligheten att cykla. De virtuella cyklarna kommer att placeras på fyra olika serviceboenden till att börja med men tanken är att hemrehabspersonal ska få möjligheten att ta med den virtuella cykeln hem till kunder för att kunna träna i det egna hemmet.
– Många som cyklar med den virtuella cykeln kontinuerligt vittnar om att de har fått en bättre hälsa och välmående på många sätt. Det känns bra att vi nu kan erbjuda fler möjligheten att cykla, säger Ann-Sophie Gustafsson, projektledare.

Cykel-VM för äldre
Den 21 augusti kickade cykel-VM för äldre igång, en lagtävling där man via virtuell cykling med Motiwiev tävlar om att samla så många mil som möjligt.
Från början hade ett 40-tal seniorer anmält sig och bildade tillsammans det enda tävlande laget från Sverige. Allt efter starten har fler deltagare tillkommit. Cykel VM har bidragit till att fler har tagit sig till Resurscentrum för att cykla och delta i arrangemanget som avslutas den 1 oktober.
– För tillfället ligger Karlstads lag på 4:e plats i tabellen och siktet är att ta hem hela tävlingen gör att alla sporras till att cykla både mer och längre, säger Ann-Sophie Gustafsson, projektledare.