Resurscentrum är Karlstads nya mötesplats för stöd och smarta lösningar. Den 10 oktober öppnar Karlstads kommun portarna till ett fysiskt visningsrum och en visningslägenhet här.

Besökare på Resurscentrum får möjlighet att prova produkterna och får även råd och hjälp av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
För att locka karlstadsborna till Resurscentrum kommer en reklamkampanj att visas i Karlstad. Kampanjen kommer att bestå av reklamaffischer på stan, TV-reklam, reklam på bussar, tidningsannonser samt via sociala medier.
Resurscentrum ligger på Rosenbadsgatan 2 i Viken, alldeles bredvid Karlstads vackra stadsträdgård. På Resurscentrum finns mycket av Karlstads kommuns förebyggande verksamheter inom vård och omsorg samlad. Här är både anhörigstöd, demensteam, dagverksamheter, Frivilligcentral och aktiviteter för seniorer.

Vill du veta mer? Kontakta Linda Eklind