I samarbete med Robotics Care kommer Karlstads kommun att testa duschroboten Poseidon version 5. Den är mer anpassad än tidigare modeller till kunder i ordinärt boende.

Poseidon är världens första hygienrobot som hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Roboten kommer att placeras på ett boende i Karlstad och testas i november.
Den personliga och intima hygienen kan innebära problem för personer med rörelsehinder. Att vara tvungen att få hjälp av andra kan i värsta fall ge sämre självkänsla och en upplevelse av att den personliga integriteten kränks.
Idén bakom duschroboten är att ge rörelsehindrade personer möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållanden. Med hjälp av roboten blir tvättupplevelsen en privat, som ger ett lyft för både självkänsla och livskvalitet.

(Bilden i artikeln är lånade från Robotics Care AB)[/fusion_text]

Vill du veta mer? Kontakta Pia Adenmark