För att kunna få mer kunskap om vad som händer när kommunen inför välfärdsteknik i hemtjänsten så kommer Karlstads kommun att följa ett specifikt arbetslag över tid.

Arbetslaget består av femton omvårdnadspersonal och en gruppledare. De utför hemtjänst åt cirka 75 kunder. Innan sommaren genomförs en kartläggning över vilka insatser dessa kunder är beviljade och hur insatserna utförs. Det vill säga vilka insatser utförs enskilt vid ett besök, vilka insatser är särskilt viktiga för kunderna att vara självständiga i etcetera.
– Personalen deltar aktivt genom att observera och fråga sina kunder om vad som är viktigt för att de ska klarar sig själva i vardagen, säger Pia Adenmark, projektledare.

En första analys är genomförd
Fokusgrupper med personal och kunder har genomförts. Den första övergripande analysen visar att bland annat att allt som rör den egna kroppen, det vill säga intimhygien, dusch, toalettbesök, kamma sig, raka sig, av- och påklädning, klippa naglarna är viktiga att kunden klarar själv.
– Vi kan också se att de områden som är viktiga för kunderna att klara själv också är insatser som är påfrestande för personalen. Resultatet visar också att det finns många aktiviteter som är viktiga ur kundens perspektiv och att ett individuellt fokus är viktigt, fortsätter Pia.

Resultatet analyseras vidare
Resultatet ska analyseras vidare och därefter ska projektet se vilka välfärdsteknologiska tjänster som skulle passa att införa. Målet är att arbetslaget i hemtjänsten har infört välfärdsteknik som ett ordinarie arbetssätt att ge individuellt stöd till kunderna.
– Tillsammans med arbetslaget ska vi utreda vad som krävs för att komma dit, säger projektledaren.