Stadig flere eldre og kronisk syke utløser et større behov for tilrettelagte boliger og hverdagsteknologi som gjør det mulig å bo lengst mulig hjemme.

Kommunene må ivareta flere helse- og omsorgsoppgaver, samtidig som det allerede er mangel på kompetent helsepersonell. En smartere organisering og oppgavedeling hvor også brukernes, pårørendes og frivillige organisasjoners ressurser tas aktivt i bruk, må til hvis vi som samfunn skal klare å møte disse utfordringene.

Smart bruk av velferdsteknologi kan gi brukeren økt livskvalitet og selvstendighet. Enkelte kommuner har allerede tatt grep for å komme i gang med denne teknologiske omleggingen. Hva de har gjort kan du få vite mer om på seminaret om velferdsteknologi på Thon Hotel Arena i Lillestrøm, torsdag 17. november  fra kl. 09:00 – 15:30.

Seminaret tar for seg brukerinvolvering, velferdsteknologi og smartere arbeidsformer innen helse og omsorg. Her kan deltakerne ta del i nyttige erfaringer og få tips om hvordan de komme videre med arbeidet i sin kommune.

En rekke dyktige foredragsholdere kommer for å dele av sin kunnskap. Her treffer du: Janne Dugstad (Vitensenteret helse og teknologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge), Per Hanning (Landstinget i Värmland),  Iver Olav Sunnset (Digitale Gardermoen), Riche Vestby (Næringslivets hovedorganisasjon) og Svein Rune Bjørkmo (Bydel St.Hanshaugen i Oslo kommune).

Seminaret er gratis. Det finansieres av innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Lenke til påmelding her (påmeldingsfrist er 3. november).

Vil du vite mer? Kontakt Marit Heiberg