En referensgrupp kring digitala tjänster är bildad i Karlstad. Ett koncept för ”tryggsäck” är också påbörjat.

I Karlstad har en referensgrupp startas med representanter från pensionärsorganisationer och handikapporganisationer. Syftet med referensgruppen är att projektet ska få in tankar, erfarenheter och tips kring digitala tjänster. Referensgruppen har också ett stort kontaktnät som kommer att användas för att sprida information om projektet och om de digitala möjligheter som finns i samhället och vilka positiva effekter de kan ge för kvarboendet och ökad självständighet.
Två möten har man hunnit med hittills i år.
– Pensionärsorganisationerna i Karlstad täcker 50 procent av alla äldre kommuninvånare i Karlstad så vi kan med hjälp av referensgruppen nå väldigt många äldre i Karlstad med vårt budskap, säger Pia Adenmark, projektledare för SOL i Karlstad.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Adenmark

Koncept för ”Tryggsäck”
Ett arbete är påbörjat i Karlstad kring att ta fram ett koncept för ”tryggsäck”. Tryggsäcken ska innehålla enkla smarta hjälpmedel/saker som underlättar i vardagen, konceptet är tänkt att inspirera och ge kunskap om produkter som medborgaren själv kan hitta i vanliga butiker.
– Vi har i delprojektet träffat en referensgrupp som består av representanter från olika intresseorganisationer och nu är det dags att träffa arbetsgrupper internt för att jobba vidare med innehåll och arbetssätt utifrån konceptet tryggsäck. I första hand kommer projektet att träffa arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster från Karlstads kommuns hemtagningsteam och hemrehab-enhet, säger Monica Fredriksson som är delprojektledare i Karlstad.

Vill du veta mer? Kontakt Monica Fredriksson