Lillian Svensli (t.h.), her sammen med helse- og omsorgsrådgiver Ingvild Røe, er ansatt i en nyopprettet stilling som rådgiver i velferdsteknologi i Ringsaker kommune.

Ringsaker har store ambisjoner om å ta i bruk ny teknologi i helse og omsorgstjenesten. Kommunen vedtok i 2012 en overordnet strategi for helse og omsorgstjenesten: «Forebygging og mestring».
Det å ta i bruk ny teknologi i ulike deler av tjenesten er et av flere viktige innsatsområder i denne strategien. Lillian Svensli som begynte i jobben 1. juni, skal bidra med å sette enda mer fart i dette arbeidet. Hun er hentet inn fra en tilsvarende stilling i Lillehammer kommune.

Til høsten vil Ringsaker prioritere å ferdigstille og gjennomføre en anbudskonkurranse for digitale trygghetsalarmer, inkludert alarmmottak, sensorer, GPS og digitalt tilsyn. Det er også planlagt å gå i gang med kartlegging i forbindelse med mulig implementering av multidosedispenser.
Lillian Svensli påpeker at kommunens størrelse – både i areal og antall innbyggere – gjør at det er en omfattende jobb helse- og omsorgtjenesten står overfor, når den nå skal benytte teknologi som verktøy for å kunne yte bedre og mer effektive tjenester.
– Mitt viktigste fokus i denne fasen er å finne løsninger som dekker kartlagte, reelle behov både for tjenesten og brukere. Teknologien er kun et verktøy ikke et mål i seg selv, sier hun.

Leder av SOL-prosjektet, Marit Heiberg, ser fram til å få vite mer om arbeidet i Ringsaker, på velferdsteknologiseminaret som holdes i Terningen Arena i Elverum, 18. august.
– Ringsaker kommune vil vi få god nytte av SOL-nettverket i SOL. I tillegg vil vi også få ta del i erfaringene til DGI, som har anskaffet mye av det samme, sier Heiberg.