Innføring av ny velferdsteknologi har lite for seg hvis ikke brukeren er i stand til å anvende den. Enkle brukergrensesnitt er helt avgjørende, dersom hverdagen skal bli enklere for brukeren.

Dagens 90-åringer ikke er de mest teknologivante og nye teknologiske løsninger byr på en del utfordringer. Det er en av erfaringene som Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter i Lillestrøm har gjort.

For mye av det gode? Det er ikke så lett å skjønne seg på alle knappene. Foto: Cathrine Haneborg, Aurskog-Høland kommune

For mye av det gode? Det er ikke så lett å skjønne seg på alle knappene. Foto: Cathrine Haneborg, Aurskog-Høland kommune

Det nye senteret er Skedsmo kommunes dyreste bygg til nå. Det er lyst og lekkert, har moderne møblering og fremstår som et tiltalende boligkompleks. De første beboerne flyttet inn i januar.

Skal gi kvalitet til livet
– Nå er 60 av 85 leiligheter bebodd, forteller Unni-Merete Langlo som er daglig leder av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter, et helt nytt bygg, med leiligheter som er utstyrt med smarthus- og velferdsteknologiløsninger.
Hun tok imot representanter fra en rekke romerikskommuner som deltok på en befaring i regi av velferdsteknologiprosjektet SOL. Langlo ga deltakerne en omvisning på senteret og delte av sine erfaringer, fra et bosenter der den enkelte leietaker bestyrer sin egen leilighet.
Bygget huser også Cafê Flisbyen, Måsan aktivitetssenter, frivillighetssentralen, frisklivssentralen og kontorer for hjemmetjenesten. Beboerne nyter også godt av at en rekke lokale lag og foreninger er knyttet til bygget der de disponerer møterom og arrangerer mye av sin aktivitet. Langlo er opptatt av at aktiviteten på senteret skal gi beboerne mulighet til bedre livskvalitet.

– Vi må stille leietakerne spørsmålet: «Hva er viktig for deg?», sier daglig leder Unni-Merete Langlo ved Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter.

– Vi må stille leietakerne spørsmålet: «Hva er viktig for deg?», sier daglig leder Unni-Merete Langlo ved Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter.

Smart må være lett
For å få en vellykket tilpasning av ny teknologi må beboerne evne å bruke den. Teknologien må ha et brukervennlig grensesnitt, særlig for de aller eldste og minst teknologivante brukerne.
– Eldstemann som flyttet inn her er over 100 år. De fleste av beboerne i leilighetene er ikke vokst opp i teknologiens tidsalder, forteller Langlo,
Ettersom det viste seg at mange av beboerne ikke var komfortable med de keramiske koketoppene i leilighetene, er de nå skiftet ut med platetopper med brytere. Bruk av søppelsjakten, betjening av vinduer og styring av lys og persienner har også krevd en del opplæring av beboerne.
– Selv om vi har hatt mange utfordringer i forhold til lysbrytere og mange knapper, så tror jeg det vil gå seg til. Det gjør det gjerne når det kommer nye ting som mange begynner å ta i bruk, sier hun.

Beboermedvirkning
Langlo, som selv er vernepleier, er opptatt av at de ansatte på senteret skal ha den riktige innstillingen til oppgavene de skal utføre for beboerne. Det krever bevissthet i forhold til: «Hvorfor er vi her?» – «Hva gjør vi her?» – «Hva er målet med dette huset?»
– Vi skal forebygge ensomhet og kognitiv svikt. Det handler om å ta vare på kvaliteten til selve livet. Det vesentlige spørsmålet vi må stille leietakerne vår er: «Hva er viktig for deg?», sier Langlo, som har sørget for å opprettet et eget velferdsutvalg blant beboerne. Gruppen skal bidra til å fange opp behovene til leietakerne i bygget.
En vesentlig årsak til at det går tregt med å ta i bruk velferdsteknologi på bred basis, er at verken produsenter av teknologien eller ansatte i kommunene er flinke nok til å lytte til brukerne, påpeker prosjektleder i SOL, Marit Heiberg.

Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter har gode treningsfasiliteter.

Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter har gode treningsfasiliteter.

– For at teknologien skal bli et trygt hjelpemiddel – og ikke enda en ny usikkerhetsfaktor – er det, som også Langlo understreker, helt avgjørende å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» I vårt samarbeidsprosjekt skal vi derfor jobbe mer med brukerinvolvering, sier Heiberg.

God flytteopplevelse
Senteret i Kjerulfsgate har avsatt et årsverk til en egen boligbestyrer som følger innflyttingen til hver enkelt leietaker.
– Dermed har vi også klart å sikre en trygg og god flytteprosess. Boligbestyreren har dessuten vært et fast kontaktpunkt for beboerne i innkjøringsfasen i ny leilighet, forteller Langlo.
Vaktmestrene ved senteret bidrar også til å gjøre overgangen lettere for den enkelte leietakeren. De har sørget for å følge opp leietakerne på en svært god måte i forhold til teknologi og funksjoner.