Motiview är ett verktyg som stimulerar äldre, funktionsnedsatta och personer med demens till ökad fysisk aktivitet. Med hjälp av video och ljud kan användaren genomföra en cykeltur i kända omgivningar och utifrån sina minnen.

Konceptet består av en displayenhet med motivationsfilmer som kopplas till en TV-skärm. Detta kombineras med en för personen anpassad motionscykel. Varje film har individuellt soundtrack som bidrar till att göra upplevelsen till en helhet. Ljudet bestäms utifrån sammanhang och det kan vara gammal radio, naturens ljud eller musik från tiden då målgruppen var ung. De filmer som används är filmade i lokalmiljö det vill säga den ort som man befinner sig på men det finns också filmer från många delar av Sverige samt delar av norden att cykla till.

Det viktigaste syftet med denna tjänst är at ge kunder ökad livskvalitet genom att få en fysisk aktivitet i säker miljö samt att ge möjligheter till minnesupplevelser från miljöer som är kända för kunden.

Projektet startar upp vecka 41 på Resurscentrum, och kommer att pågå under ett år. Projektet utvärderas under tiden av en arbetsterapeut.

(Bilden i artikeln är lånade från Motitech AS)

Vill du veta mer? Kontakta Ann-Sophie Gustafsson.
ann-sophie.gustafsson@karlstad.se

Vill du veta mer? Kontakta Ann-Sophie Gustafsson.